Haptonomie voor Professionals?

De opmars van het belang van gevoelens

Op je pad van zelfontplooiing heb je stappen gezet. En je wilt verder, uit ambitie en passie voor je vak als coach, teamleider, scrum master, consultant of verandermanager. Je eigen koers volgen. Hoe mooi zou het dan zijn als je daarbij leert vertrouwen op de samenhang van je verkregen inzichten met dat wat je voelt. 

Met haptonomie doorgrond je met verstand je gut feeling. Voor meer zelfbewustzijn, vertrouwen en een rijker professioneel en persoonlijk leven.

Je ervaart hoe verrijkend het is te leren je gevoelens de plek te geven die ze verdienen. Dát is wat je hier ervaart. Met je eigen lijf als instrument en leermeester.

Dat lichaam liegt overigens nooit. Wist je dat je impact in het werken met mensen in sterke mate (vaak meer dan 60%) ontleend wordt aan de tientallen non-verbale signalen die je binnen een minuut in een gesprek afgeeft? Signalen die je gevoelens en overtuigingen weerspiegelen?

Welke invloed zou het op jou functioneren hebben wanneer je dit meer doorgrond bij jezelf en anderen?

Wat is Haptonomie?

Haptonomie is een benaderingswijze met 70 jaar ervaring en traditie. En ‘made in Holland’. Als begeleidingsvorm richt het zich op het belang van voelen en gevoelens in ons dagelijks leven. Het heeft als uitgangspunt dat wij mensen vooral voelende wezens zijn. Daar is niks zweverigs aan; het is een nuchter wetenschappelijk feit: ons rationele brein ontwikkelt zich veel later dan ons gevoelsbrein. En het voelende vermogen van de mens is dan ook een fundament voor onze persoonlijke ontwikkeling. Ook van onze intellectuele en contactuele kwaliteiten. Een haptonoom leert je je voelende vermogen te ontwikkelen. Zodat je aan den lijve ervaart hoe dat werkt. Dat is soms ongrijpbaar maar toch ook heel concreet en duidelijk. Je lichaam liegt namelijk nooit. 

En als je dat ervaart die je het niet snel meer voor minder en pas je het ‘als vanzelf’ toe binnen je eigen professionele rol.

Haptonomie in je organisatie: De opmars van het belang van gevoelens

Het belang van voelen en gevoelens kent een opmars in organisaties. Recent onderzoek wijst uit dat er binnen organisaties een hele nieuwe generatie van jonge werknemers is die móet voelen voordat ze het geloven. Ze willen ‘het’ ervaren anders leren ze niet, gaan ze niet mee, haken ze af. Oprechte betrokkenheid, walk the talk, authenticiteit, verantwoordelijk gedrag zijn kernwaarden aan het worden. Leidinggevenden, HRM’ers en coaches binnen organisaties moeten zich dus nóg bewuster leren zijn van hun faciliterende rol. De impact die dit heeft. Zij zullen moeten investeren in hun eigen ontwikkeling en zich moeten realiseren voor wie ze dat doen, wat zij daarmee willen bereiken en wat hun eigen kracht én beperkingen zijn. Meer in contact zijn met zichzelf en de mensen die ze begeleiden. 

Ze zullen dus zelf ook aan de slag moeten met ‘een leven lang leren’ om bij te kunnen blijven met de verwachtingen en veranderingen. En om een cultuur te realiseren waarin medewerkers ditzelfde proces doorlopen: leren ontwikkelen door voelen, bewust worden van en inzicht krijgen in eigen krachten en beperkingen in samenwerkingen contact.

Voorop lopen

Voelen en ervaren wint binnen organisaties sterk terrein de komende jaren en dus wordt de bijdrage die haptonomie levert aan de professionaliteit van coaches, leiders, consultants, verandermanagers en HRM medewerkers steeds actueler. Als je voorop wilt lopen in deze tijden is haptonomie daarvoor een route.