Welke non-verbale impact heb ik?

Welke lichaamstaal spreek jij? Anderen interpreteren van alles aan de manier waarop je kijkt, adem haalt, klinkt, staat, zit, beweegt of hoe je een hand geeft. Die interpretaties zijn gedeeltelijk persoons en situatie afhankelijk maar er is ook een rode draad. Je hebt namelijk een non-verbaal repertoire waaruit je put en dat is iet oneindig. Dat heeft zichtbare en hoorbare karakteristieken. En je roept daarmee veelvuldig dezelfde interpretaties en gevoelens bij anderen op.

Weet jij wat de kenmerken van je non-verbale karakteristieken patronen zijn en wat dit met anderen ‘doet’?

In je houding weerspiegelt zich hoe jij je tot de ander verhoudt. Het karakteriseert je belangen, gevoelens en de manier waarop je relatie legt (of voorkomt dat het je te intiem wordt). Verander van houding en je verhouding tot iemand verandert. Dat geldt ook voor de manier van bewegen, elke gezichtsexpressie roept een houding, beweging of expressie bij de ander op. Hoe die ander daarop reageert wordt beperkt door zijn of haar eigen non-verbale repertoire.

Dit non-verbale spel verloopt langs een aantal wetmatigheden. Ongeacht met wie je te maken hebt. In mijn e-book ga ik daar nader op in.

“…Verander van houding en je verandert van verhouding…”