Professionele nabijheid

PROFESSIONELE NABIJHEID

Professionele nabijheid begint bij de nabijheid die de zorgverlener tot zichzelf kan betrachten door zich gewaar te zijn van zijn innerlijke signalen en die in te zetten voor een goede afstemming op zichzelf én zijn omgeving. Deze nabijheid verbetert de relationele grond­houding van de zorgverlener en stelt hem in staat om persoonlijke diepgang aan te bieden en om feitelijk de dynamiek tussen hem en de ander te observeren, en doelgericht te werken.

Distantie óf nabijheid?

Professionele distantie is nodig om te voor­komen dat je zó verwikkeld raakt met  de cliënt dat je professio­nele kennis, procedures en technieken niet deugdelijk meer kunt toepassen. In deze training leer je die distantie te verkleinen door de professionele nabijheid tot jezelf te verstevigen.

Wat het je oplevert.
Hierdoor zal werkdruk je minder van slag brengen en kan je je persoonlijker bij de cliënt betrekken zonder verlies van je professionaliteit. En dat werkt zeer motiverend en bevredigend. Bovendien levert het meer diepgang en resultaat op.

Voor wie?
Coaches, trainers en de therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg: psychotherapeuten (regulier en complementair).

Wanneer?
12 december van 9.30 uur tot 16.30 uur

VRAAG HIER DE FOLDER AAN

SCHRIJF JE HIER IN

De inhoud

Je leert werken met nabijheid en diepgang in de dynamiek van de sessie met een cliënt. Deze professionele nabijheid vraagt om het aanscherpen van je vermogen om te registreren wat er in jezelf én met de ander gebeurt. We gaan oefenen in het werken met en reflecteren op die balans. Je leert afstemmen op jezelf terwijl je gewaar bent van wat er in de dynamiek gebeurt.

Wat vraagt het?
Professionele nabijheid zoals hier bedoeld vraagt om veelzijdig gewaar zijn van wat je denkt, voelt en doet, en van wat er in de dynamiek met de cliënt gebeurt. We onderzoeken je eigen patronen, veronder­stellingen, gevoelens, denk­beelden, intenties en perspectieven die jouw bijdrage aan de dynamiek bepalen.

Dit geeft een helderheid die bijdraagt aan de diepgang en mildheid van je werkrelatie met je cliënt en biedt hem de kans om zichzelf te ontmoeten door jouw nabijheid.