Hoe speel ik beter in op non-verbaal gedrag van de ander?

Over welke bewegingen, houdingen, gezichtsexpressies en stemkwaliteiten betekenisvol zijn is veel onderzoek gedaan. Die wetenschap vraagt veel studie en oefening en kan je heel veel brengen, voor jezelf en voor de mensen met wie je werkt. Ze komen uitgebreid aan de orde binnen onze leergangen. Dat is omvangrijk en voor nu is een wat pragmatischere invalshoek mogelijk ook aantrekkelijk.

Je eigen lichaam en dat van de mensen met wie je werkt liegt namelijk nooit. Dat weet je en heeft je aandacht. Een vraag is hoe en wanneer je er betekenis aan verleent. En neem je de signalen van je eigen lijf mee of ligt je specialiteit in de waarneming van de ander?

Non-verbaal communiceer je namelijk altijd in je begeleiding, je bent constant meer of minder in contact. Met andere woorden: je speelt non-verbaal ALTIJD in op het non-verbale gedrag van de ander.

De vraag is dus HOE je dat doet en HOE je daarop varieert. Je hoeft om te beginnen dus niet zoveel op die ander te letten maar in eerste instantie dicht bij huis te blijven: bij jezelf. Je eigen lijf reageert op de mensen met wie je werkt. Als je dat door hebt wordt je er ook minder door geleefd en geeft het je theoretisch letterlijk en figuurlijk bewegingsruimte.

Dat de praktijk daarin wat weerbarstig is herken ik als geen ander en daarom heb ik in het e-book 5 manieren omschreven hoe je dit non-verbale bewustzijn kunt omzetten naar een interventie. Die heb ik voor je uiteen gezet in het e-book .

Non-verbaal speel je altijd in op het gedrag van de ander. “Het is onmogelijk om niet te communiceren”

Paul Watzlawick