Hoe ontwikkel ik mijn lijf als instrument?

Je lichaam liegt nooit, dat weet je vast uit ervaring en is bovendien vanuit uiteenlopende vakgebieden goed onderbouwd. De signalen spreken bijvoorbeeld meer dan boekdelen over wat je denkt, voelt en waarneemt. In klare taal als je tenminste je eigen grammatica weet te ontrafelen. Maar hoe doe je dat ? Dat is nog een ander verhaal…

Want als je dat kunt dan blijf je dicht bij jezelf en kan je dicht bij anderen komen. Dan ontwikkel je keuzevrijheid om in het hier-en-nu allerlei bespiegelingen te doen over wat er gebeurd in de dynamiek en dat brengt je diepgang en resultaat in je begeleiding.

Gevoeligheid voor je eigen lichaamstaal ontwikkelen is een voorwaarde om je lijf als instrument te ‘gebruiken’

Je voelende vermogen kan je namelijk aanscherpen net als ieder ander zintuig. Dat vraagt wel om meters maken, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Zodat je bijvoorbeeld je eigen non-verbale karakteristieken herkent en de betekenis daarvan snapt en voelt. Dan wordt je ook scherper wanneer je aan je grens komt; met je bijbehorende gevoelens en gedrag. Als je dat bij jezelf erkent en herkent wordt het stukken makkelijker om ook bij anderen te zien en horen. Dat geeft een zee aan interventie mogelijkheden.

Over hoe dat in de praktijk werkt geef ik je een voorbeeld uit eigen keuken en geef je daarna het recept mee waarmee je zelf aan de slag kunt.

“…de uiterlijke waarneembare innerlijke bewogenheid…”

Prof.F.J.J.Buytendijk