OPLEIDINGEN FASE 2: MASTER HAPTONOMIE & NON-VERBALE COMMUNICATIE

OPLEIDINGEN FASE 2: MASTER HAPTONOMIE & NON-VERBALE COMMUNICATIE

Deze 2e fase van de opleiding is zowel voorbereidend op fase 3
als een op zich-zelf-staande (post-HBO) opleiding.
Deze fase bestaat uit 2 onderdelen:

  1. Non-verbaal Assessment Opleiding
  2. Praktijk en Supervisie

Non-verbaal assessment

Leren als professional en je vergaand ontwikkelen als mens. We ‘gaan’ voor de diepgang en laten deze hand in hand gaan met kennis en praktische vaardigheden. Die spitsten we toe tot het verfijnd kunnen duiden van patronen, thema’s en kwaliteiten bij de ander. Het lichaam liegt daar nooit over en je
leert die taal feilloos verstaan. Voor een ultieme boost voor je eigen en andermans ontwikkeling en het voelbaar maken van persoonlijke thema’s.

Praktijk &
Supervisie

Het aansluitende Praktijk gedeelte is bestemd voor diegenen die het non-verbaal assessment als een product willen aanbieden in de vorm van een schriftelijke rapportage. Dit gedeelte bestaat uit een aantal supervisies over assessments die je uitvoert zodat je je bekwaamt in de feitelijkheid en ordening van een schriftelijke rapportage.

Wil je je bekwamen tot haptonoom waarin het aanraken een hoofdrol krijgt dan is dit praktijk onderdeel niet noodzakelijk voor toelating tot de 3e fase van de opleiding.